Start your project

ΓΙΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΝΑ MOBILE E-COMMERCE APP?

Υπάρχουν τόσα πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα που οι καταναλωτές διαθέτουν χιλιάδες επιλογές για να κάνουν μια online αγορά. Μια έξυπνη συσκευή, σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο και μια κάρτα - αυτό είναι φόρμουλα επιτυχίας για τις σύγχρονες αγορές. Και η δημοτικότητα των ηλεκτρονικών αγορών αυξάνεται ταχύτατα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Statista που αφορούν την παγκόσμια αγορά, οι πωλήσεις λιανικής ξεπέρασαν τα 3,453 τρισ. το 2018.

Read More

Digital Banking Innovation in the Age of Disruption

New-age fintech challengers are chipping at “traditional banks” from all sides and slowly dismantling the protective walls built up by the incumbents over the past century. The banking and wider finance industry is facing these upstart digital banking innovation challengers across the spectrum of payments, cash, lending, money transfer, investment management, and lending, among other areas.

Some examples of how the incumbents are being usurped include:

Read More

Subject Line – How to Approach Email Design

A significant percentage of consumers—99%—check their email every day. Some demographics, including millennials, prefer email communications from companies over other forms of communication, such as phone calls or texts. And with more than 5 billion email accounts active around the world, email is an essential part of any digital product strategy.

While there are thousands of email template designs available for marketers, email design is an important area of expertise for web designers. This is especially true for those who want to work with larger brands, creative companies, and others who shy away from templates.

Read More

Level Up – A Guide to Game UI

Sixty years ago the Brookhaven National Laboratory in Upton, NY held an open house. Visitors who toured the lab were treated to an interactive exhibit, a game titled Tennis for Two. The setup was simple—a 5-inch analog display and two controllers, each with one knob and one button. The world’s first video game was born, but after two years, the exhibit was closed.

Twelve years passed, and an eerily similar arcade game showed up in a bar called Andy Capp’s Tavern. The name of the game? Pong. Its maker? Atari. Seemingly overnight, the burgeoning world of video games was transformed. Novelty became industry.

Read More

Don’t Listen To Customers – Why User Research Matters

“A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them.” — Steve Jobs

How many times have we heard customers tell us what they want, only to learn that it’s not really what they wanted? We end up confused and perplexed.

For example, a client hires an elite design team to redesign the UI of their product. They tell the lead designer that their product is outdated, and they want a fresh, new UI. They say, “we want to feel relevant in the marketplace again.” The design team delivers, but the client isn’t satisfied with the results. What happened?

Read More

Are All Trends Worth It? The Top 5 Most Common UX Mistakes Web Designers Make

“Elegance is achieved when all that is superfluous has been discarded and the human being discovers simplicity and concentration: the simpler and more sober the posture, the more beautiful it will be.” – Paulo Coelho

A web designer’s mission is to create engaging user experiences, help site visitors accomplish tasks, and increase conversions. In the process, they often only focus on aesthetics, take shortcuts, and end up relying on various common design patterns and trends. The danger in this is that they can get sidetracked by popular trends, and consequently, common UX mistakes are made because the trends are inappropriately deployed.

Read More

Why Small Words Matter – The Importance of Microcopy UX

As UX designers, we focus a lot of attention (justifiably) on interaction and interface design, but how can we continue to raise the bar and create digital products that are more useful, engaging, and simple to use?

Words. They yield more power than an atom bomb. UX writing, in particular, is an essential part of the design process because it can dramatically improve user engagement concerning digital products.

Read More

Branding Is Dead, CX Design Is King

One of the hardest things about design is keeping track of the terminology. There are many words to learn, and definitions frequently overlap. But don’t think for a moment that any two terms mean the exact same thing. Distinctions abound. Abbreviations matter.

So it is with user experience and customer experience design, or UX vs. CX. The two disciplines are so closely related, their differences so murky, that they are sometimes used interchangeably.

Read More

The Ultimate Guide To Email Deliverability

The Ultimate Guide To Email Deliverability You’ve spent time building a targeted email list. Your creative team has drafted an awesome email. The problem? Making sure your emails actually get delivered. If an email ends up in the junk folder, then did it ever even exist? For your customer, the answer is no. But don’t worry. In this guide we’re going to deep dive into email deliverability. And we’re going to show you how to keep your emails away from...

Read More

Know the Differences: Freelance vs. Consulting Agency?

Everything starts with an idea: coming up with an idea of a new product or developing an existing one. And the scenario is always the same. If you want to create something outstanding, you need to hire professionals. Even if you have an in-house dev team, you probably need at least a few more talents to manage the whole project and finally make it work...

Read More

React Native Can Slash Your Mobile Development Costs by 30 Percent

React Native is becoming extremely popular in mobile development among small companies and well-established enterprises. We’ve also seen a big interest in React Native coming from our clients, so we decided to conduct a small study to see what’s behind the framework’s success...

Read More

4 Kinds of Applications to Build with React Native

Every time you want to create an application, you have to ask yourself what kind of OS APIs it needs to utilise and how to do that. Defining a problem-solution fit from the very beginning helps in delivering a top-notch product. Having known what needs to be done, you can decide which tech stack meets your requirements and what are the limitations of chosen technology. Even in programming, there is no rose without a thorn, so you need to be aware what will bud and what can prick...

Read More

Why You Should Consider React Native for Your Mobile App

The first time we saw that we could use react, our go-to front-end library, for building native applications, we were thrilled. The promise that you will be able to learn react’s paradigm and write applications for everything is so crazy that only a fool would choose to build new stuff the old way. There is some truth in that statement. Indeed, React Native creates a wide spectrum of new possibilities in building well performant iOS and Android apps. However, you should also be aware of the restrictions that it might have. In this article, we want to present our perspective on React Native which we have derived from the TWENTY ONE’s projects...

Read More

Log Production Errors in Your React-Redux App and Reproduce Them on Development

Do you remember to integrate error reporting tools in your backend and frontend JavaScript stack? Take advantage of the redux single application state tree and log user errors with the full application state. Make your single page applications more reliable and easier to maintain...

Read More

Relay modern – Should I care About New Facebook Library

Facebook has just made a huge gift to developers using their technology stack all over the world. The company made quite a number of announcements about the new releases of Facebook’s open source libraries. A lot of love was given to React developers, which is not a surprise, if we consider the fact that this view library has been growing in popularity ever since it was released in May 2013. React has received a new library for creating visual reality experiences, called React VR and a massive update to the reconciliation algorithm with the release of React Fiber. It has also received a new, refined version of its GraphQL client library Relay. The new version of Relay, called Relay Modern, introduces a variety of changes that are worth discussing...

Read More

Node.js Scalability – How Your Web Application Can Benefit from Node.js

Node.js is an excellent choice for building scalable apps. It works perfectly with the leading cloud computing tools, keeps the infrastructure costs under control, and gives you access to the best services that predict usage spikes, expand resources and control the development process...

Read More

12 Great Examples Of Apps Written with React Native

The idea of creating apps using only one paradigm for all platforms sounds a bit unreal. However, React Native, despite its immaturity, enables to accelerate the process of building apps across different platforms, thanks to the possibility of reusing most of the code between them. No wonder that many companies settle upon for their mobile apps. Here is a list of examples of those that have leveraged this framework in production...

Read More

Don’t Forget About Health. The Health of Your Process

Let’s talk about health, but not about your physical health. Let’s talk about the health of your process. Didn’t you know that each process has its own health? Have you noticed that sometimes you…

Read More

5 Skills You Need to Work as a Project Manager

Fun fact: when I first looked at the job listing for a Project Manager at Netguru, I wasn’t sure if I would cut it. It’s that intimidating. Then I read through the offer and realised that while the skills required are quite specific, they are not rocket science. This is true for project management positions at other companies, as well...

Read More

How Design Drives Innovation and Makes Businesses Profitable

Have you ever wondered what makes some products successful while others are not? What is the silver bullet for having a popular app? I bet you did. Obviously, there are many factors that determine your success. I will try to shed some light on them from the product design perspective...

Read More

UX Is Not Just about ‘User Experience’. Popular Misconceptions about UX Design

The role of a UX designer in development process is often unclear. They may seem to only create boring boxes and arrows, but, in fact, these are tools that help to push the digital product in the right direction...

Read More

When, How And Why Use Node.js as Your Backend

Airbnb, LinkedIn, Walmart, Uber, and even NASA (!) have used Node.js in production. Many smaller enterprises and startups follow their lead and leverage the technology in building applications. The benefits of Node.js are countless, but you should also be aware of its constraints. Get a full picture of Node.js and avoid making serious mistakes in development that could cost you money...

Read More